LP3 - COMPLEXEN

Ons geheim wapen

Het LP3-complex bestaat uit verschillende, homogene olie- en watercomponenten die zich onder invloed van de partiële zuurstofdruk tijdelijk in fasen splitsen. Uit de dunnere fasen ontstaan microfijne druppels die de lamelachtige structuur van de epidermis met ca. 65% openen. Zo wordt de huidbarrière voor de andere componenten die met werkzame stoffen verrijkt zijn, doorbroken en wordt het transport naar de diepere lagen van de huid mogelijk gemaakt. Het LP3-complex is door meerdere patenten beschermd.

IN 4 STAPPEN IN DE DIEPTE VAN DE HUID

1. Activeren van de LP3-formule

 

2. Doordringen van de huidbarrière

 

3. Binnendringen van de werkzame stoffen in de diepte

 

4. Reservevorming voor duurzame werking

Welke rol speelt zuurstof bij deze behandeling?

Zuurstof wordt door een scheidingsproces in de twee cylinders, die zich in de zuil van het toestel bevinden, verrijkt. Enerzijds wordt de verrijkte zuurstof als versneller gebruikt, anderzijds wordt het gebrek aan zuurstof van de huid tegengegaan. SEYO verzorgt de cellen tot in de diepte, het regelt de moleculaire poling en bereidt de cellen optimaal voor op de opname van de aangeboden actieve bestanddelen. De snelheid van de regeneratie wordt meetbaar verhoogd.