Privacyverklaring

1. Toepassingsgebied

De bescherming van persoonsgegevens is voor ons zeer belangrijk. Met de volgende informatie over gegevensbescherming willen wij u inzicht geven in welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden wanneer u onze website bezoekt.

De volgende informatie geldt voor de gehele website www.seyo.de (hierna „Aanbod“).

De wettelijke beginselen voor gegevensbescherming zijn te vinden in de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU (hierna AVG genoemd).

2. Definities

Persoonsgegevens

„Persoonsgegevens” is alle informatie betreffende een geïdentificeerde of een identificeerbare natuurlijke persoon; een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die direct of indirect geïdentificeerd kan worden, en dit aan de hand van een naam, een registratienummer, locatiegegevens, een online-identificator (bv. cookie) of een of meer specifieke kenmerken die de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van de natuurlijke persoon weergeven.

Verwerking

„Verwerking” betekent elke procedure, met of zonder hulp van geautomatiseerde processen, of elke andere reeks handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, organiseren, ordenen, opslaan, aanpassen of wijzigen, selecteren, opvragen, gebruiken, openbaar maken door middel van overdracht, verspreiden of een andere vorm beschikbaar stellen, het vergelijken of integreren, beperken, verwijderen of vernietigen.

3. Soorten persoonsgegevens

Toegangsgegevens

Toegangsgegevens zijn gegevens over elke toegang tot de server waarop onze website zich bevindt. Toegangsgegevens omvatten de naam van de bezochte website, het bestand, de datum en het uur van het bezoek, de hoeveelheid overgedragen gegevens, de melding van succesvolle toegang, het type en de versie van de browser, het besturingssysteem van de gebruiker, de referrer URL (de eerder bezochte pagina), het IP-adres en de opvragende provider.

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die het mogelijk maken om specifieke informatie met betrekking tot het apparaat op het toegangsapparaat op te slaan.

Invoergegevens

Als u zich als klant bij ons registreert, het conctactformulier op onze website invult of via een andere weg met ons contact opneemt (bv. telefoon, e-mail), dan verwerken wij de persoonlijke gegevens die u op het desbetreffende formulier invult of op een andere manier aan ons meedeelt (bv. familienaam, voornaam, e-mailadres, adres).

4. Doel van verwerking

Toegangsgegevens

Onze hostingprovider verzamelt in opdracht van ons de toegangsgegevens en dit om veiligheidsredenen voor het controleren van fraude en misbruik en voor het statistisch vastleggen van het gebruik van de website. Rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1, zin 1 f van AVG. Voor de verwerking van het IP-adres door derden, zie punt 6.

Cookies

Cookies worden gebruikt om de gebruiksvriendelijkheid van de website en daarmee ook van de gebruiker te verbeteren (bv. opslaan van logingegevens). Aan de andere kant kunnen ze worden gebruikt om statistische gegevens over het gebruik van de website te verzamelen en te analyseren om zo ons aanbod te verbeteren.

Rechtsgrondslag voor het gebruik van cookies is artikel 6, lid 1 f van AVG. Onze gerechtvaardigde interesse voor het verzamelen van gegevens vloeit voort uit het feit dat wij het gebruik van cookies nodig hebben om onze website gebruiksvriendelijker te maken en om ons aanbod te optimaliseren.

Positiegegevens

Als u onze Institute Finder gebruikt, kunnen uw positiegegevens (geografische coördinatiegegevens) worden verzameld. Meer informatie vindt u onder punt 6.

Invoergegevens

Als u zich als klant registreert, gebruiken wij uw persoonsgegevens voor het beheer van uw account (rechtsgrondslag artikel 6, lid 1, zin 1 b van AVG). Als u ons contactformulier gebruikt of ons via een andere weg uw persoonsgegevens meedeelt, zullen wij deze gebruiken om uw verzoek te verwerken (rechtsgrondslag artikel 6, lid 1, zin 1 f van AVG). Als u met ons via mail communiceert, zullen uw e- mails en de daarin meegedeelde persoonsgegevens door ons naar de server van onze e-mailprovider Strato AG getransporteerd worden om op onze servers opgeslagen te worden (rechtsgrondslag artikel 6, lid 1, zin 1 a, f van AVG).

Onze gerechtvaardigde interesse voor het verzamelen van gegevens in de zin van artikel 6, lid 1 f van AVG, vloeit voort uit het feit dat wij uw verzoek (registratie, contact opnemen) niet kunnen verwerken zonder uw gegevens.

5. Gegevensverwerking door derden

Hosting

Onze website wordt op de server van de hostingprovider Strato AG beheerd. Deze provider verwerkt de onder punt 3 genoemde persoonsgegevens voor ons voor de verwerking van onze website en voor de controle op misbruik. Rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, zin 1 f van AVG.

Plug-ins, gebruikanalyse

Wij nemen verschillende diensten en inhouden van derden op onze website op. Deze integratie kan leiden tot het verwerken van uw persoonsgegevens. Bovendien kan het zijn dat er door de integratie van inhoud van derden er een overdracht van gegevens plaatsvindt naar landen buiten de EU. Meer informatie vindt u onder punt 6.

Rechtsgrondslag voor de integratie van diensten en inhoud is artikel 6, lid 1, zin 1 f van AVG. Onze gerechtvaardigde interesse voor het verzamelen van gegevens vloeit voort uit het feit dat wij het

gebruik van cookies nodig hebben om onze website gebruiksvriendelijker te maken en om ons aanbod te optimaliseren.

6. Google Analytics, Institute Finder en Google Maps

Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een dienst voor webanalyse van Google Inc. („Google“). Google Analytics gebruikt zg. „Cookies“, tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website zal in theorie worden overgebracht naar de server van Google in de VS en zal daar worden opgeslagen. In geval van activering van de IP- anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres toch door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die het verdrag over de Europese Economische Ruimte ondertekend hebben, vooraf ingekort. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar de server van Google in de VS verstuurd en daar ingekort. In opdracht van de gebruiker van de website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over activiteiten op de website samen te stellen en om andere diensten die met het gebruik van de website en het internet verbonden zijn, aan de eigenaar van de website door te geven. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt verstuurd, wordt niet met andere gegevens van Google in contact gebracht. U kunt voorkomen dat cookies opgeslagen worden door een instelling in uw browser software te wijzigen; wij wijzen u er toch nog graag op dat u in dit geval niet alle functies van de website volledig zal kunnen gebruiken. U kunt bovendien verhinderen dat er gegevens die door de cookie worden gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) door Google verzameld en verwerkt worden door de browser-plugin op de volgende link te downloaden en te installeren: tools.google.com/dlpage/gaoptout

Wij willen u erop wijzen dat Google Analytics op deze website is uitgebreid met de code "gat. anonymizeIp();" om een anonieme registratie van IP-adressen (zogenaamde IP-maskering) te garanderen.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u onder

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en is onderworpen aan het EU-VS Privacy Shield

https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Analytics is artikel 6, lid 1, zin 1 f van AVG. Onze gerechtvaardigde interesse voor het verzamelen van gegevens vloeit voort uit het feit dat wij het gebruik van Google Analytics nodig hebben om ons aanbod te optimaliseren.

Institute Finder en Google Maps

Met onze Institute Finder kunt u een SEYO-instituut bij u in de buurt vinden. Op www.seyo.de/de/unternehmen/standorte vindt u een kaart van Google Maps. Door op de kaart in te zoomen, vindt u een schoonheidsinstituut met SEYO-producten bij u in de buurt. Door onze website te bezoeken, krijgt Google de informatie dat u deze pagina van onze website hebt opgeroepen. Bovendien wordt volgens ons kennisbeeld de volgende informatie aan Google doorgegeven: Datum en uur van het bezoek aan de desbetreffende website, internetadres of URL van de opgeroepen website, IP-adres van het toegangsapparaat en het start- en eindadres dat op de pagina van Google Maps in het kader van de routeplanning ingegeven is. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount aanbiedt waarop u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount is. Als u bij Google ingelogd bent, worden uw gegevens direct aan uw account gekoppeld. Als u niet wil dat uw profiel aan Google wordt gekoppeld, dan moet u zich uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op als gebruikersprofiel en gebruikt ze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of de vormgeving van de website in overeenstemming met de nood. Een dergelijke evaluatie wordt vooral uitgevoerd (ook voor gebruikers die niet ingelogd zijn) om vraaggerichte reclame aan te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen en om dit recht uit te oefenen, moet u contact opnemen met Google.

Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en -verwerking door Google is te vinden in het privacybeleid van Google. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en de mogelijkheden om uw privacy te beschermen: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en is onderworpen aan het EU-VS Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Rechtsgrondslag voor het gebruik van Institute Finder is artikel 6, lid 1, zin 1 f van AVG. Onze gerechtvaardigde interesse voor het verzamelen van gegevens vloeit voort uit het feit dat wij het gebruik van Google Analytics nodig hebben om onze SEYO-instituten beter te vinden en zo ons aanbod te optimaliseren.

7. Online sollicitaties / publicatie van vacatures

Wij bieden u de mogelijkheid om via onze website bij ons te solliciteren. Met deze digitale aanvragen worden uw gegevens elektronisch door ons verzameld en verwerkt voor de verwerking van de aanvraagprocedure.

Rechtsgrondslag voor deze verwerking is § 26, lid 1, zin 1 van de Duitse federale wet op gegevensbescherming in samenhang met artikel 88, lid. 1 van AVG.

Als er na de sollicitatieprocedures een arbeidsovereenkomst wordt afgesloten, slaan wij de gegevens die u tijdens de sollicitatieprocedure verstrekt hebt in uw personeelsdossier op in het kader van de gebruikelijke organisatorische en administratieve procedure – uiteraard in overeenstemming met verdere wettelijke verplichtingen.

Rechtsgrondslag voor deze verwerking is ook § 26, lid 1, S. 1 van de Duitse federale wet op gegevensbescherming in samenhang met artikel 88, lid. 1 van AVG.

Indien een aanvraag wordt afgewezen, zullen wij de verkregen gegevens twee maanden na de kennisgeving van de afwijzing automatisch verwijderen. Er worden geen gegevens verwijderd als de gegevens op basis van wettelijke bepalingen, bv. vanwege de bewijslast volgens de AWGB, langer dan vier maanden moeten worden bewaard of tot het einde van een gerechtelijke procedure moeten bijgehouden worden.

Rechtsgrondslag is in dit geval artikel 6, lid 1 lit. f) van AVG en § 24, lid 1, nr. 2 van de Duitse federale wet op gegevensbescherming. Onze gerechtvaardigde interesse ligt in de verdediging of handhaving van de wet.

Indien u uitdrukkelijk instemt met een langere opslag van uw gegevens, bijvoorbeeld voor uw opname in een database van sollicitanten of geïnteresseerden, worden de gegevens op basis van uw toestemming verder verwerkt. Rechtsgrondslag is dan artikel 6, lid 1 lit. a) van AVG. U kunt uw toestemming natuurlijk te allen tijde intrekken in overeenstemming met artikel 7, lid 3 van AVG door dit aan ons te verklaren met uitwerking voor de toekomst.

8. MailChimp - Nieuwsbrief

Wij bieden u de mogelijkheid om u via onze website voor onze gratis nieuwsbrief aan te melden.

Als u zich voor onze nieuwsbrief aanmeldt, worden de voor dit doel van u gevraagde gegevens aan ons doorgegeven, d.w.z. uw e-mailadres en - optioneel - uw naam en adres. Tegelijkertijd slaan wij het IP-adres van de internetverbinding op van waaruit u toegang krijgt tot onze website en de datum en tijd van uw registratie. In het kader van het verdere registratieproces zullen wij uw toestemming

vragen voor het versturen van de nieuwsbrief, de inhoud specifiek beschrijven en verwijzen naar deze privacyverklaring. Wij gebruiken de verzamelde gegevens uitsluitend voor de verzending van de nieuwsbrief – ze worden daarom niet aan derden doorgegeven.

Rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1 lit. a) van AVG.

U kunt uw toestemming voor het versturen van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken in overeenstemming met artikel 7, lid 3 van AVG. Het enige wat u hoeft te doen is ons op de hoogte te stellen van uw herroeping of op de link in elke nieuwsbrief te klikken om u af te melden.

Voor het versturen van de nieuwsbrief gebruiken we MailChimp, een dienst van The Rocket Science Group, LLC, 512 Means Street, Suite 404, Atlanta, GA 30318, USA, hierna "The Rocket Science Group" genoemd.

Door de certificering volgens EU-VS Privacy Shield („EU-VS Privacy Shield“)

https://www.privacyshield.gov/...

garandeert The Rocket Science Group dat ook bepalingen inzake gegevensbescherming bij de verwerking van gegevens in de VS gerespecteerd worden. Bovendien biedt The Rocket Science Group onder

http://mailchimp.com/legal/pri...

meer informatie over gegevensbescherming aan.

Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief worden de gegevens die tijdens het inschrijvingsproces worden gevraagd, zoals uw e-mailadres en eventueel uw naam en adres, verwerkt door The Rocket Science Group. Bovendien worden uw IP-adres, de datum en het uur van uw registratie opgeslagen. In het kader van het verdere registratieproces zal uw toestemming voor het verzenden van de nieuwsbrief worden verkregen, zal de inhoud specifiek beschreven worden en zal er naar deze privacyverklaring verwezen worden.

De via The Rocket Science Group verzonden nieuwsbrief bevat ook een zogenaamde tracking pixel, ook ”web beacon” genoemd. Met behulp van deze web beacon kunnen wij beoordelen of en wanneer u onze nieuwsbrief hebt gelezen en of u links in de nieuwsbrief hebt gevolgd. Naast andere technische gegevens, zoals de gegevens van uw computersysteem en uw IP-adres, worden de verwerkte gegevens opgeslagen, zodat wij ons aanbod aan nieuwsbrieven kunnen optimaliseren en

op de wensen van de lezers kunnen ingaan. De gegevens zullen zo de kwaliteit en aantrekkelijkheid van ons aanbod aan nieuwsbrieven verhogen.

Rechtsgrondslag voor het sturen van de newsletters en de analyse is aritkel 6, lid 1 lit. a.) van AVG.

U kunt uw toestemming voor het versturen van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken in overeenstemming met artikel 7, lid 3 van AVG. Het enige wat u hoeft te doen is ons op de hoogte te stellen van uw herroeping of op de link in elke nieuwsbrief te klikken om u af te melden.

9. Vrijwillige verstrekking van gegevens

Het verstrekken van persoonsgegevens bij een bezoek aan onze website is niet wettelijk of contractueel verplicht, noch noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst. U bent ook niet verplicht om uw persoonsgegevens te verstrekken wanneer u onze website bezoekt, maar toegangsgegevens worden bij een bezoek aan de website automatisch verzameld. Als u zich als klant wil registreren, zijn registratiegegevens vereist.

10. Duur van de verwerking

Toegangsgegevens, cookies

De toegangsgegevens worden tijdelijk door onze hostingprovider om veiligheidsredenen opgeslagen (bv. om misbruik of fraude op te helderen) en vervolgens verwijderd. Gegevens waarvan de verdere opslag noodzakelijk is voor de bewijsvoering, worden niet gewist totdat het desbetreffende voorval definitief is opgehelderd.

Indien IP-adressen door derden worden verwerkt, hebben wij geen invloed op de duur van de verwerking. In punt 6 vindt u links naar de gegevensbeschermingsverklaringen van derde aanbieders. Daar kunt u zich informeren over de duur van de verwerking.

Invoergegevens

Persoonsgegevens die u ons via onze formulieren of via een andere weg verstrekt, verwerken wij voor de duur van de verwerking van uw verzoek, op voorwaarde dat deze gegevens niet onderworpen zijn aan de fiscale en commerciële bewaartermijnen of een toestemming voor verdere opslag rechtvaardigt.

11. Beroep aantekenen

U hebt te allen tijde het recht om beroep aan te tekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, zin 1 1 f van AVG, indien er redenen zijn voor het bezwaar die voortvloeien uit uw specifieke situatie. Uw persoonsgegevens worden echter verder verwerkt als er dwingende redenen zijn om de gegevens verder te verwerken, die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van uw persoon, of als de verwerking dient voor het inroepen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims. Als wij persoonsgegevens van u verwerken om directe reclame te kunnen maken, hebt u te allen tijde het recht om zonder redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens met het oog op dergelijke reclame (art. 21 van AVG).

12. Andere rechten van de betrokkenen

U hebt het recht om dit te herroepen als u uw toestemming hebt gegeven. Wij willen erop wijzen dat een herroeping niets verandert aan de rechtmatigheid van de tot de herroeping verstrekte verwerking (geen terugwerkende kracht van de herroeping).

U hebt het recht om in het kader van de AVG gratis informatie op te vragen over de persoonsgegevens die wij over u hebben (art. 15 van AVG).

Bovendien hebt u volgens AVG recht op rechtzetting (art. 16 van AVG), verwijdering (art. 17 van AVG), beperking (art. 18 van AVG) en overdracht (art. 20 van AVG) van uw persoonsgegevens.

U hebt ook het recht om in gerechtvaardigde gevallen een klacht in te dienen bij de voor ons verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (art. 77 van AVG).

U kunt uw rechten onder de AVG per e-mail of schriftelijk doen gelden. De contactgegevens van de aanbieder vindt u hieronder.

13. Contactgegevens

Aanbieder:
Meddrop BioMedical Technologies GmbH
Wilhelm-Stein-Weg 5
22339 Hamburg
Duitsland

Tel.: +49 (0) 40 688 9204 80
E-mail: info@meddrop.com

Toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming:
De commissaris voor gegevensbescherming en informatievrijheid in Hamburg
Klosterwall 6 (Block C)
20095 Hamburg
Duitsland
Telefoon: +49 (0) 40 42854 – 4040
Telefax: +49 (0) 40 42854 - 4000
E-mail: mailbox@datenschutz.hamburg.de
http://www.datenschutz.hamburg...

Stand: Mei 2018