IMPRESSUM

VERANTWOORDELIJK VOOR DE INHOUD

Meddrop BioMedical Technologies GmbH
Wilhelm-Stein-Weg 5
22339 Hamburg

e-mail: info@meddrop.com
Tel.: +49 40 688 9204 80


Beheer: Friedrich von Hahn

Handelsregister: AG Hamburg HRB 139536
USt-Id-Nr.: DE304418908


§ Inhoud
De Meddrop-groep is niet aansprakelijk voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen Meddrop die betrekking hebben op materiële of immateriële schade veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie zijn principieel uitgesloten, tenzij kan worden aangetoond dat Meddrop met opzet of grove nalatigheid heeft gehandeld.

§ Links
In het geval van directe of indirecte verwijzingen naar externe websites ("hyperlinks"), die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van Meddrop liggen, zou een aansprakelijkheidsverplichting alleen van kracht worden als Meddrop kennis had genomen van de inhoud en het technisch mogelijk en redelijk zou zijn geweest om het gebruik ervan te voorkomen in het geval van illegale inhoud. In het geval van directe of indirecte verwijzingen naar externe websites ("hyperlinks"), die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van Meddrop liggen, zou een aansprakelijkheidsverplichting alleen van kracht worden als Meddrop kennis had genomen van de inhoud en het technisch mogelijk en redelijk zou zijn geweest om het gebruik ervan te voorkomen in het geval van illegale inhoud. Meddrop verklaart hiermee uitdrukkelijk dat er op het moment van het plaatsen van de links er op de gelinkte pagina's geen illegale inhoud herkenbaar was. Meddrop heeft geen enkele invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, inhoud of auteurschap van de gelinkte pagina's. Om deze reden distantiëren wij ons hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina's die sinds het plaatsen van de link zijn gewijzigd. Deze verklaring geldt voor alle links en verwijzingen binnen het eigen internetaanbod.

§ Copyright
Alle elementen en inhoud op de website van Meddrop, met name auteursrecht en andere rechten, behoren tot de Meddrop-groep, tenzij anders vermeld. Ze zijn alleen vrij toegankelijk in de browser. Het downloaden, afdrukken en elke vorm van reproductie is alleen toegestaan met volledige verwijzing naar de bron. Voor elke publicatie van elementen en inhoud van deze website is de voorafgaande toestemming van Meddrop of zijn filialen vereist.